Arene

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on korkeakoulupolitiikan edunvalvoja ja vaikuttaja sekä ammattikorkeakoulujen yhteistyöfoorumi. Arene palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle ja TKI-toiminnalle.

Arenen jäseniä ovat kaikki ammattikorkeakoulujen rehtorit ja ammattikorkeakoulut.

Rehtorit kokoontuvat Arenen kokoukseen noin kahdeksan kertaa vuodessa käsittelemään ajankohtaisia asioita ja tekemään yhteisiä linjauksia.

Arene ry:n säännöt

Arenen strategia 2016-2020

Visio

  • Ammatillinen korkeakoulutus on keskeinen osa maailman parasta korkeakoululaitosta.

Strategiset tavoitteet

  • Tehdä tunnetuksi ammattikorkeakoulujen toimintaa ja vahvuuksia
  • Vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteistyötä, verkostoitumista ja kansainvälisyyttä osana eurooppalaista korkeakoulualuetta.
  • Edistää ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä
  • Tukea ammattikorkeakoulujen roolia työ- ja elinkeinoelämän uudistajana

Arenen arvot ovat

  • avoin yhteistyö
  • proaktiivinen vaikuttaminen
  • osaamisen arvostaminen

Arenen strategia 2016-2020 – Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta