Hallitus

Arenen hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Puheenjohtaja

Rehtori, KT, dosentti
Tapio Varmola
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Vastuualue: laki-, rahoitus- ja talousvaliokunta, strategia ja viestintä

Kampusranta 11, 60320 SEINÄJOKI
puh. 020 124 5002
gsm 040 830 4100
tapio.varmola@seamk.fi

 

1. Varapuheenjohtaja

Rehtori, KL
Riitta Konkola
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Vastuualue: koulutusvaliokunta, strategia ja viestintä

Bulevardi 31, 00180 HELSINKI
puh.  (09) 7424 5003
gsm  050 548 6069
riitta.konkola@metropolia.fi

 

2. Varapuheenjohtaja

Rehtori, FT, dosentti
Petri Raivo
Karelia-ammattikorkeakoulu

Vastuualue: TKI-valiokunta, strategia ja viestintä

Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU
puh.  (013) 260 6688
gsm  050 310 9749
petri.raivo@karelia.fi

  Rehtori, toimitusjohtaja
Matti Sarén
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Vastuualue: Strategia ja viestintä

Ketunpolku 3, 87101 KAJAANI
gsm 044 710 1600
matti.saren@kamk.fi

Rehtori, toimitusjohtaja
Heikki Saastamoinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vastuualue: Strategia ja viestintä

Patteristonkatu 3, 50101 MIKKELI
puh. (015) 355 6300
gsm 050 312 5151
heikki.saastamoinen@xamk.fi

  Rehtori, toimitusjohtaja
Jouko Paaso
Oulun ammattikorkeakoulu

Vastuualue: Hallituksen ICT-vastuu, strategia ja viestintä

Albertinkuja 20, 90101 OULU
gsm  044 556 8200
jouko.paaso@oamk.fi