Valiokunnat

Arenessa toimii useita valiokuntia ja työryhmiä, joiden tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulutusta ja luoda uusia käytäntöjä ammattikorkeakoulujen tueksi.

Seuraavassa on kerrottu Arenessa vuonna 2018 toimivista valiokunnista, työryhmistä ja projekteista sekä niissä toimivat henkilöt (kursiivilla työryhmän vetäjä/vastuuhenkilö).


1. Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja ammatillisen korkeakoulutuksen rakenteiden kehittäminen ammattikorkeakouluyhteistyössä. Tehtävänä on ammattikorkeakoulutukseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen.

Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimivat Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät, ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto, avoimen ammattikorkeakoulutuksen verkosto sekä opintoasianpäälliköiden työryhmä.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Riitta Konkola (Metropolia)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Jouni Koski (Laurea), rehtori Mervi Vidgrén (Savonia), rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK), rehtori Pertti Puusaari (HAMK), rehtori Vesa Taatila (Turun AMK), rehtori Jukka Määttä (HUMAK), vararehtori Päivi Karttunen (TAMK), kehittämispäällikkö Hannu Ikonen (JAMK), opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja (Metropolia), sihteerinä asiantuntija Samuli Maxenius (Arene).


2. Kansainvälisyysvaliokunta

Kv-valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujärjestelmän ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisen ulottuvuuden ja koulutusviennin edistäminen. Tehtävänä on Arenen kansainvälisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyviin laki- ja säädösasioihin vaikuttaminen.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Örjan Andersson (Novia)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Tauno Kekäle (VAMK), rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Tapio Kujala (DIAK), rehtori Jari Multisilta (SAMK), rehtori Mona Forsskåhl (Arcada) kv-päällikkö Peter Finell (Centria), vararehtori Jyrki Laitinen (OAMK), rehtori Matti Sarén (KAMK), kv asioiden päällikkö Sirpa Holmström (Haaga-Helia), sihteerinä kv-päällikkö Ari-Pekka Kainu (SAMK).


3. Laki- rahoitus- ja talousvaliokunta

Laki-, rahoitus- ja talousvaliokunnan tehtäviin kuuluu ammattikorkeakoulutuksen lainsäädäntöön sekä rahoitus-, hallinto- ja talouskysymyksiin liittyvä proaktiivinen vaikuttaminen ja aloitteiden laatiminen. Valiokunta vaikuttaa ammattikorkeakoulujen
ohjausjärjestelmän kehittymiseen.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Tapio Varmola (SeAMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Turo Kilpeläinen (LAMK), rehtori Markku Lahtinen (TAMK), rehtori Riitta Rissanen (Lapinamk), rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK), talousjohtaja Jorma Alkula (Haaga-Helia), talousjohtaja Simo Mustila (Metropolia), chefsjurist Anna Härmä (Arcada), sihteerinä toiminnanjohtaja Petri Lempinen (Arene).


4. TKI-valiokunta

TKI-valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen, yhteistyön kehittäminen sekä TKI-toiminnan tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. TKI-valiokunnan yhteydessä toimii ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Petri Raivo (Karelia)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Jussi Halttunen (JAMK), rehtori Kimmo Himberg (POLAMK), rehtori Kari Ristimäki (Centria), rehtori Jouni Koski (Laurea), erityisasiantuntija Susanna Näreaho (Metropolia), tutkimusjohtaja Henri Karppinen (Saimia), sihteerinä tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen (Karelia).