Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Käsikirja erikoistumiskoulutusten kehittäjille

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset - käsikirja koulutusten kehittäjille

 

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa -hankkeen sivusto. Sivustolle on koottu erikoistumiskoulutusten asiantuntijuuden osoittamisen ja osaamisen arvioinnin määrittelyyn ja toteuttamiseen liittyviä keskeisiä teemoja, arvioinnin periaatteita sekä käytännön työkaluja asiantuntijuuden arvioinnin järjestelmän rakentamiseen. 

 

ERKKO-hankkeiden seminaarit vuosina 2015-2016

 

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset nyt ja tulevaisuudessa -seminaari

Arene ja UNIFI järjestivät erikoistumiskoulutusten koordinaatiohankkeiden päätösseminaarin torstaina 1.12.2016 klo 13.00–16.00 Kansallismuseon auditoriossa (Mannerheimintie 34, Helsinki).

Tilaisuuden tarkoituksena oli vetää yhteen erikoistumiskoulutusten kehittämisvaiheen tuloksia ja arvioida, miten uudet erikoistumiskoulutukset vastaavat koulutusmuodolle asetettuihin tavoitteisiin. Tilaisuudessa pohdittiin myös erikoistumiskoulutusten tulevaisuutta osana korkeakoulujen aikuiskoulutustehtävää ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tilaisuuden ohjelma

Seminaari videotallenteena

Esitelmät:

Erikoistumiskoulutusten kehittämisvaiheen tulokset, Hannele Seppälä ja Jarmo Kallunki

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutukset, Tuula Kukkonen

Opiskelijan puheenvuoro, Juuli Ylikoski

Opettajien erikoistumiskoulutukset, Niina Junttila

Yhteenveto, Hannele Seppälä ja Jarmo Kallunki

 

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari

Arene järjesti ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaarin Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa 17.8.2016. Tilaisuuden tarkoituksena oli muodostaa tilannekatsaus erikoistumiskoulutusten kehittämiseen eri aloilla. Lisäksi keskusteltiin hyvistä toimintamalleista sekä haasteista uuden koulutusmuodon kehittämiseen, osaamistavoitteisiin, koulutuksen asemointiin sekä erilaisiin yhteistyöratkaisuihin liittyen.

Tilaisuuden materiaalit ja kehittämishankkeita koskevat esittelyt.

Tilaisuuden avaus ja katsaus ammattikorkeakoulujen ajankohtaisiin asioihin. Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry

Erikoistumiskoulutusten profiili ja asema koulutusjärjestelmässä. Projektipäällikkö Hannele Seppälä, Arene ry

Yhteisömuusikko-erikoistumiskoulutushanke
Digiliike - liiketoiminnan ja palvelun uudet ulottuvuudet
Liiketalouden osaaja digitalisaatiossa
SOTELIKA-alan erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen
Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumiskoulutuksen kehittäminen
Biotalouden erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke
Oikeustulkkkauksen erikoistumiskoulutuksen kehittäminen

Muiden kehittämishankkeiden osalta lisätietoja: Arenen ERKKO-hanke, Hannele Seppälä, etunimi.sukunimi@arene.fi

 

Erikoistumiskoulutusten sopimusvalmistelu -seminaari

 

Arenen ja UNIFIn ERKKO-hankkeet järjestivät erikoistumiskoulutusten sopimusvalmistelua koskevan seminaarin tiistaina 16.2.2016 klo 10-16 Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Seminaarin tarkoituksena oli tukea sopimusvalmistelua tarjoamalla ohjeita ja esimerkkejä valmisteluprosessin vaiheisiin liittyen.

Seminaarin kohderyhmänä olivat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämisessä ja sopimusvalmistelussa toimivat henkilöt.

Seminaarin ohjelma >>

Seminaarin videotallenne >>

Seminaariesitelmät:

Hannele Seppälä: Erikoistumiskoulutuksen kehittämisprosessi

Jarmo Kallunki: Erikoistumiskoulutusta koskevat sopimukset

Tiina Anttila: Erikoistumiskoulutuksen perusteet: Osaamistavoitteet ja asiantuntijuuden osoittaminen

Tuula Kostiainen: Esimerkki sopimusvalmistelusta: sosiaalityön erikoistumiskoulutukset

 

Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 13.8.2015 Oulussa.

Erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari järjestetään torstaina 13.8.2015, klo 10.00 - 15.30.  Seminaari järjestetään Oulun ammattiopiston tiloissa, Kontinkangas, Kiviharjuntie 8.

Unifi ja Arenen järjestävät alueellisen korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksia koskevan seminaarin Oulussa. Seminaarin tarkoituksena on tukea korkeakouluja sekä korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä erikoistumiskoulutusten kehittämisessä. Seminaari on rinnakkainen Helsingissä 9.6 järjestetylle seminaarille.

Seminaarin kohderyhmä

  • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdon edustajat
  • erikoistumiskoulutuksen kehittämishankkeissa toimivat
  • eri alojen työ- ja elinkeinoelämän edustajat

Seminaarin ohjelma >>

Seminaarin esitykset (pdf) >>

Seminaarin videotallenne >>

 

Erikoistumiskoulutuksen kehittämisseminaari 9.6.2015

Erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari järjestetään 9.6.2015 Helsingissä kokouskeskus Paasitornissa. Seminaarin tarkoituksena on tukea korkeakouluja sekä korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä erikoistumiskoulutusten kehittämisessä.

Seminaarissa kuullaan alustuksia erikoistumiskoulutuksen kehittämisen lähtökohdista, työelämälähtöisyydestä ja koulutuksen toteuttamisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnan kontekstissa. Seminaarissa esitellään myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutusta koskevia hankkeita ja keskustellaan työelämäyhteistyön toimintamalleista erikoistumiskoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Syksyn 2015 aikana järjestetään myös ala- ja aluekohtaisia erikoistumiskoulutusten kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia.

Seminaarin ohjelma >>

Seminaarin esitykset (pdf)

Seminaarin esitykset videoituna >>