Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Erikoistumiskoulutuksista sovitaan korkeakoulujen välisin sopimuksin. Erikoistumiskoulutusta koskeva lainsäädäntö edellyttää, että erikoistumiskoulutuksesta laaditaan sopimus, jonka osapuolina on enemmistö alan koulutusvastuullisista korkeakouluista. Sopimuksen valmistelussa on tehtävä tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Arene ja UNIFI tukevat sopimusvalmistelua sopimusmallien avulla. Sopimusmallit on laadittu erikseen ammattikorkeakouluille ja yliopistoille, mutta sopimusohje ja liitteiden mallit ovat yhteisiä. Mallien tarkoitus on helpottaa sopimusvalmistelua ja tukea syntyvien sopimusten laatua ja lainmukaisuutta.

Sopimusmallit ohjeineen ja liitteineen löytyvät alla olevien linkkien takaa: