Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

YAMK-koulutus

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus. Opinnot valmentavat oman alan tutkimustiedon hankkimiseen ja soveltamiseen käytännön työssä ja sen kehittämisessä. Opiskelemaan voivat hakea henkilöt jotka ovat jo suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto, mutta suuntautuu käytännöllisemmin.

 

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana –  YAMK- tutkinnot suomalaisena koulutusinnovaationa:

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on julkistanut ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja koskevan rakenteellisen kehittämisen raportin Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa. Lisätietoa

YAMK-RAKE-sivulla >>

 

Tiedote: Arene julkistaa raportin Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa

Raportit: 

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa (lyhyt raportti, pdf)
Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa (koko raportti, pdf)

 

Miksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto?

Työelämä muuttuu nopeassa tahdissa, minkä vuoksi työntekijöiden ammattitaitoon ja osaamiseen kohdistuu jatkuvasti yhä vaativampia odotuksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelu sopii mainiosti työelämässä olevalle henkilölle, koska opiskelu ei vaadi päätoimisen opiskelun tapaan pitkää poissaoloa työelämästä. Koulutus liittyy läheisesti työelämän kehittämiseen ja asiantuntijaosaamisen uudistamiseen. Koulutuksesta vastaavat tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneet yliopettajat, joilla on tiiviit yhteydet työelämään ja soveltavaan tutkimukseen.

Tiedote: Ammattikorkeakoulujen Master-tasoinen koulutus tuo osuvuutta työelämään >>
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sekä niiden tutkintonimikkeet suomeksi ja kansainvälisessä käytössä >>

Lisätietoja ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta, ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta sekä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen jo päättyneeltä kehittämishankkeen sivuilta

Eduskunnan sivuilta löydät lisätietoa ylempien amk-tutkintojen vakinaistamiseen tähdänneen lakikäsittelyn eri vaiheista (hae asiakirjatunnuksella HE 14/2005). www.eduskunta.fi