Laadunvarmistus

Ammattikorkeakoulujen arviointi

Ammattikorkeakoulujen toimintaa arvioidaan myös erikseen sovittavilla tuloksellisuusmittareilla. Ammattikorkeakoulujen laadunvarmistuksesta vastaa kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI (ennen Korkeakoulujen arviointineuvosto KKA) Arvioinnin tarkoituksena on avustaa korkeakouluja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulutoiminnan, niiden tarjoaman koulutuksen ja tutkintojen laadun kehittämisessä. Laatujärjestelmien auditoinnit KARVIn sivuilla >>

 

Laadun arviointi ammattikorkeakoululaissa

Ammattikorkeakoulun vastaa järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laadusta, jatkuvasta kehittämisestä sekä toimintansa arviointivelvollisuudesta. Ammattikorkeakoulun on osallistuttava ulkopuolisten toimesta säännöllisesti toteutettavaan toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin. Toiminnan läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden takia arvioinnin tulokset tulee julkistaa.

 

AMK-järjestelmää koskevat arvioinnit löytyvät KARVIn sivuilta pdf-muodossa:

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintokokeilu käynnistysvaiheen arviointi

Equal, but different - An Evaluation of the Postgraduate Studies and Degrees in Polytechnics – Final Report

Ammattikorkeakoulujen TKI -työn ulkoinen arviointi (englanniksi): From the bottom up - Evaluation of RDI activities of Finnish Universities of Applied Sciences

Jatkotutkintokokeilun tuottamat monipuoliset ja mielenkiintoiset julkaisut ovat myös saatavissa pdf-muodossa HAMK Julkaisut -verkkosivuilta:

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - lähtökohdat ja haasteet (julkaisu 1)

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - toteutuksia ja kokemuksia (julkaisu 2)

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto - tulokset ja tulevaisuus (julkaisu 3)