Nimi englanniksi: 3D Studio
Isäntäorganisaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: Tutkimusympäristö sisältää infrastrukstuuria 3D tulostuksen, 3D skannauksen, CNC koneistuksen ja suunntteluohjelmien ja työpisteiden muodossa. Tämän lisäksi muutkin organisaation omistamat tilat ovat käytettävissä. Ympäristö mahdollistaa tuotekehityksen ideasta nollasarjaan saakka.
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Kouvola

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 3D Studion tavoitteena on tukea liike-elämän tarpeita tuotekehityksen osa-alueella sekä edistää opiskelijoiden omien ideoiden eteenpäin viemistä ja sitä kautta synnyttää uutta yritystoimintaa.
Tieteenala: Kulttuuri ja humanistiset aineet
Tuettu tieteenala: Tekniikka

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Vain organisaation sisäisessä käytössä
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Ei yritysyhteistyötä

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Opetuskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Muu mittaus tai testauskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Opinnäytetyöt
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Vain tutkimustulokset ovat saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla
Tarkentavat lisätiedot: Opinnäytetöiden kautta tutkimustulokset saatavilla