Nimi englanniksi: 3D printing lab
Isäntäorganisaatio: Haaga-Helia
Organisaatiota tarkentava tieto: Pasilan toimipiste, Digitalous

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinfrastruktuuri
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin muu tyyppi: Virtuaalinen

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Helsinki

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 3D-tulostuslaboratoriossa opiskelijat tutkivat ja kokeilevat 3D-tulostamisen mallinnusta ja prototyyppejä. Opiskelija kehittävät osaamistaan 3D-tulostamisen saralla.
Tieteenala: Liiketalous-, yhteiskunta- ja kasvatustiede
Tuettu tieteenala: Tekniikka

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Vain organisaation sisäisessä käytössä
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Yritysyhteistyö hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta
Lisätietoja yritysyhteistyöstä: Haaga-Helia on solmimassa partnerisopimusta suomalaisen 3D-tulostimia maahantuovan yrityksen kanssa

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Muu mittaus tai testauskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Opetuskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Laboratoriossa on tutkittu esimerkiksi viipalointiasetusten vaikutusta 3D-tulostuksen laatuun, sekä kolmea erilaista itse rakennettua 3D-skanneria, kahta HD-webcamilla ja yhtä punaviivalaserilla toimivaa.
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: Haaga-Helia on yrittäjyyttä painottava korkeakoulu, ja laboratorion avulla voidaan kannustaa innovaatiotoimintaan. Proof of concept -tyyppisiä tulosteita ja robottipohjaisia järjestelmiä on syntynyt jo useita.