Isäntäorganisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: Tekniikan yksikkö

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinfrastruktuuri
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Vaasa

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: Pikamallinnustekniikoiden vertailua, tutkimusta ja soveltamista, protokappaleiden valmistusta. Myös mahdollisuus teollisen internetin hyödyntämiseen.
Tieteenala: Tekniikka

 

Yhteiskäyttöisyys

Onko yhteiskäyttöisyyteen sitoutunut muita organisaatioita?: Kyllä
Sijaitsee tutkimusympäristö Technobothniassa (opetus- ja tutkimuslaboratorio), joka on Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasaan yliopiston ja Yrkeshögskolan Novian yhteiskäytössä.

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Maksullista palvelutoimintaa, Muu rajattu käyttäjäryhmä
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Muu yritysyhteistyö
Lisätietoja yritysyhteistyöstä: Liittyy yritysten tuotekehitystoimintaan.

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö, Opetuskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: 3D-malleja ja -prototyyppejä
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Data ei ole yleisesti saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset eivät ole yleisesti saatavilla
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: Alueen teollisuuden tarpeita palveleva.