Nimi englanniksi: Cave Automatic Virtual Environment
Isäntäorganisaatio: Centria ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: Centria tutkimus ja kehitys

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: Sisältää virtuaalilaitteiston
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin muu tyyppi: Virtuaalinen

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Ylivieska

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 3D virtuaalitilassa voidaan esittää, kokeilla ja tutkia erityyppisiä kolmiulotteisia malleja.
Tieteenala: Kulttuuri ja humanistiset aineet, Liiketalous-, yhteiskunta- ja kasvatustiede, Luonnontieteet, Sosiaali- ja terveysala, Tekniikka

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Käyttöpolitiikan avoimuutta täydentävä tieto: Maksullista palvelutoimintaa

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Yrityskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Virtuaalista aineistoa sähköisistä malleista
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Datan saatavuuteen ei ole yhteistä ohjeistusta
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat saatavilla pyydettäessä

 

Kansainväliseen yhteistyö

Onko ympäristö tai infrastruktuuri osa kansainvälistä infrastruktuuriyhteistyötä?: Kyllä
Toiminnalla on kansainvälisiä kontaktipintoja mm. hankkeiden, konferenssien ja verkostojen kautta.
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: Sisältyy digitalisaatioon ja tuotantoteknologioihin liittyviin painoaloihin.