Nimi englanniksi: AB Seinäjoki
Isäntäorganisaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: AB Seinäjoki on yksi iso innovaatioekosysteemi, joka sisältää useita eri toimijoita, jotka täydentävät toisiaan. AB Seinäjoki hyödyntää olemassa olevien organisaatioiden tiloja, laitteita ja osaamista omien tilojen lisäksi.
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Seinäjoki

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: AB Seinäjoen tavoitteena on tuottaa agrobiotalouden alalle innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Käytännössä nämä ilmenee uuden tki-tulosten kautta sekä tulosten jalkauttamisen ja startup- sekä spinoff-toiminnan kautta.
Tieteenala: Luonnontieteet
Tuettu tieteenala: Tekniikka
Muut tieteenala: Liiketalous-, yhteiskunta- ja kasvatustiede

 

Yhteiskäyttöisyys

Onko yhteiskäyttöisyyteen sitoutunut muita organisaatioita?: Kyllä
SeAMK, Into Seinäjoki, Seinäjoen yliopistokeskus, Luonnonvarakeskus, Petla

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Avoin käytettävyys organisaation ulkopuolisille toimijoille
Käyttöpolitiikan avoimuutta täydentävä tieto: Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan
Käyttöpolitiikan ja avoimuuden lisätieto: AB Seinäjoen toiminta on vasta alussa. Tässä kohdassa kaikki on "ilmaista" kaikille, mutta tulevaisuudessa toiminta tulee perustumaan jäsenyysmaksuihin.
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Yritys/yrityksiä sitoutunut tutkimusinfrastruktuuriin
Lisätietoja yritysyhteistyöstä: Tavoite on, että yritykset ovat konkreettinen osa AB Seinäjoen toimintaa eri näkökulmista tarkasteltuna.

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Yrityskäyttö
Lisätietoja käyttäjäryhmistä tai käyttötarkoituksesta: Tulokset pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaasti käytäntöön.
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Agrobiotalouteet liittyviä kokonaisuuksia. Näitä on esim. puumehu, digitalisaatioon liittyvät tuotteet ja erilaiset yritysten intresseissä olevat tietokokonaisuudet.
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Tutkimusdata on avoimesti saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla
Tarkentavat lisätiedot: Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla. Muu tieto ei välttämättä ole.
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: Vallan keskeinen. AB Seinäjoki tulee olemaan tulevaisuudessa tämän alueen merkittävin ja vetovoimaisin agrobiotalouden kehittäjä, innovaattori ja tutkija.