Nimi englanniksi: Aboa Mare Simulator Centre
Isäntäorganisaatio: Yrkeshögskolan Novia
Organisaatiota tarkentava tieto: T&K Merenkulku
Mahdollinen toinen isäntäorganisaatio organisaatio: Aboa Mare Ab

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: Simulaattoreita (10 komentosilta-, 1 konehuone, 1 DP-ohjailu-, 1 saattohinaus-, 1 GMDSS-radio-, 1 Ecdis-, 1 meripelastuskeskussimulaattori sekä usieta muita pienempiä osatehtäväsimulaattoreita).
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Turku

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: Aboa Maren simulaattoreilla toteutaan erilaisia merenkulkualan tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Tutkimusprojekteissa usein on kysymys laivahenkilöstön tai navigointiin liittyvien ratkaisujen tutkimisesta ja testaamisesta. Tuotekehitysprojekteissa on kyse yksittäisen navigointilaitteen tai -laitteiston testaamisesta ja kehitystyöstä.
Tieteenala: Tekniikka
Tuettu tieteenala: Tekniikka

 

Yhteiskäyttöisyys

Onko yhteiskäyttöisyyteen sitoutunut muita organisaatioita?: Kyllä
Aboa Mare Ab, Axxell Utbildning Ab, Rajavartiolaitos, Viking line, Navidom, OSM Ship Management, TallinkSilja, Wallenius Maritime, Finnlines, Aker Arctic, Image Soft, Merivoimat, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan, Maksullista palvelutoimintaa
Käyttöpolitiikan ja avoimuuden lisätieto: Käyttöpolitiikka on ensisijaisesti maksullista palvelutoimintaa, mutta esimerkiksi simulaattoreihin investoineille sekä tutkimusprojekteissa ja muille TKI-yhteistyökumppaneille simulaattori-infran käyttöpolitiikka on avoimempi ja maksu on halvempi.
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Yritys/yrityksiä sitoutunut tutkimusinfrastruktuuriin
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Maksullista palvelutoimintaa tai käyttömaksu
Lisätietoja yritysyhteistyöstä: Useimmat simulaattoreista on hankittu yhteishankintana yritysten kanssa. Tällöin ko. investoijalla on oikeus käyttää simulaattoria omiin tarkoituksiinsa melko vapaasti. Aboa Mare Ab on yksi simulaattoreiden omistajista ja operoijista (Novian ja Axxellin lisäksi). Muille yrityksille myydään aikaa ja/tai palveluita. Yritysyhteistyötä myös hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta.

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Opetuskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Soveltava tutkimuskäyttö
Lisätietoja käyttäjäryhmistä tai käyttötarkoituksesta: Simulaattoreita käytetään ensisijaisesti opetukseen (yrityksille suunnatun koulutuksen lisäksi perusopiskelijat käyttävät simulaattoreita lähes päivittäin). Niitä käytetään paljon myös tutkimus-, testaus- ja tuotekehitystarkoituksiin. Käyttötarkoitusta kuvaavat myös tieteellinen tutkimuskäyttö, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö sekä muu mittaus ja testauskäyttö.
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Riippuen käyttötarkoituksista, tutkimusaineisto voi olla esimerkiksi mittaustietoa yksittäisen laitteen tai järjestelmän toiminnasta tai suorituskyvystä tai esimerkiksi laivan ominaisuuksista tai suorituskyvystä tai sataman/väylän ominaisuuksista. Lisäksi simulaattoreilla tuotetaan tutkimusaineistoa esimerkiksi ihmisten suorituskyvystä, osaamisesta, työkuormasta jne. Laitteiden ja/tai järjestelmien testaaminen ja tutkiminen voivat johtaa tuotekehitykseen ja/tai innovaatioihin. Ihmisen toiminnan tutkimus tuottaa perustietoa tutkimukseen tai esimerkiksi koulutuksen valmistelun pohjaksi.
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Data on saatavilla rajatulle käyttäjäryhmälle
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset eivät ole yleisesti saatavilla
Tarkentavat lisätiedot: Yleisten tutkimusprojektien tutkimusaineisto on useimmiten avoimesti saatavilla, mutta suurimmaksi osaksi tutkimus- testaus- ja tuotekehitystoimintaa toteutetaan yritysten tarpeisiin, jolloin tulokset eivät ole yleisesti saatavilla.

 

Kansainväliseen yhteistyö

Onko ympäristö tai infrastruktuuri osa kansainvälistä infrastruktuuriyhteistyötä?: Kyllä
Tutkimusinfra BONUS Stormwinds, MONALISA 2.0 sekä STM Validation -projekteissa (jälkimmäiset TEN-T/CEF-rahoitusohjelma)
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: Merenkulun simulaatiot on yksi Novian strategisista painopistealueista, ja uusi merenkulun simulaatioiden TKI-osasto perustetaan vuoden 2016 alusta. Koulutuskäytössä simulaattorit ovat olleet jo 80-luvulta lähtien, ja yritysten sekä viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on laajentunut jatkuvasti viimeisen 10-15 vuoden aikana. Aboa Mare tarjoaa nyt erittäin monipuoliset simulaatioympäristöt sekä koulutus- että tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön. Uuden tutkimusosaston myötä erityisesti simulaattoreiden TKI-käyttöön tullaan panostamaan enemmän.