Nimi englanniksi: Activity Lab
Isäntäorganisaatio: Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: Laitteita ihmisten fyysisten ominaisuuksien mittaamiseksi
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Espoo

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: Fysioterapeuttien testaustila, mitataan ihmisen fyysisiä ominaisuuksia

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Vain organisaation sisäisessä käytössä
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Ei yritysyhteistyötä

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Opinnäytetyöt
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Vain tutkimustulokset ovat saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla
Tarkentavat lisätiedot: Opinnäytetöiden kautta tutkimustulokset saatavilla