Isäntäorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: Hyvinvointiyksikkö

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinfrastruktuuri
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Jyväskylä

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: ActivityLab-ympäristössä tuetaan ihmisen toimintakykyä toiminnallisuuden kautta, esimerkiksi luovilla, terapeuttisilla ja liikunnallisilla menetelmillä. Tähän ympäristöön kuuluvat Luovan toiminnan tila ja Taidepaja sekä kunto- ja liikuntasali.
Tieteenala: Sosiaali- ja terveysala

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Maksullista palvelutoimintaa
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Maksullista palvelutoimintaa tai käyttömaksu

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Muu mittaus tai testauskäyttö
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Vain tutkimustulokset ovat saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat saatavilla pyydettäessä
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: ActivityLab toteuttaa Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -strategisen painoalan tavoitteita.