Isäntäorganisaatio: Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Vantaa

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: Luokkatila, jota opiskelijat voivat yhteistyössä erilaisten yhteistyökumppanien kanssa rakentaa elämykselliseksi. Tilaa on käytetty mm. monikulttuurisuusopetukseen, jolloin tilaa rakennetaan maahanmuuttajien kanssa, tilaa toimii myös rentouttavana oppimisympäristönä, kielikahvilana sekä erilaisen vuorovaikutusta, oppimista ja hyvinvointia edistävänä tilana.

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Vain organisaation sisäisessä käytössä
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Ei yritysyhteistyötä

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Opinnäytetyöt, julkaisut, TKI-hankkeet
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Vain tutkimustulokset ovat saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla