Nimi englanniksi: Biofuel laboratory/Technobothnia
Isäntäorganisaatio: Yrkeshögskolan Novia
Organisaatiota tarkentava tieto: T&K ja Tekniikan yksikkö
Mahdollinen toinen isäntäorganisaatio organisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinfrastruktuuri
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Vaasa

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: Biopolttoainelaboratoriossa tehtävä tutkimus keskittyy bioöljyihin ja ensimmäisen sukupolven biodieseleiden (esteröidyt biodieselit). Laboratoriossa tutkitaan biopolttoaineen laatua analyyseilla ja yhteistyössä polttomoottorilaboratorion kanssa selvitetään polttoaineen toimivuutta.
Tieteenala: Luonnontieteet

 

Yhteiskäyttöisyys

Onko yhteiskäyttöisyyteen sitoutunut muita organisaatioita?: Kyllä
Vaasan Yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Käyttöpolitiikan ja avoimuuden lisätieto: http://www.vei.fi/content/fi/11501/632/632.html
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Yritysyhteistyö hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Soveltava tutkimuskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Opetuskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Laboratoriomittauksia.
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Vain tutkimustulokset ovat saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: Biopolttoainelaboratorio on osa suurempaa laboratoriokokonaisuutta, jonka epävirallinen nimitys on ympäristölaboratorio. Täältä löytyy kattava valikoima mittauslaitteita kemiallisiin mittauksiin jota voi hyödyntää sekä myyntipalveluissa, hanketoiminnassa että opetuksessa.