Isäntäorganisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö

 

Alueellinen sijainti

 

Kuvaus ja tieteenalat

Tieteenala: Luonnontieteet

 

Avoimuuspolitiikka

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka