Isäntäorganisaatio: Centria-ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: Sisältää tutkimus- ja kehittämisympäristön, jossa voidan 3D-skannata henkilöitä, suunnitella, valmistaa ja testata yksilöllisiä vaatteita.
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Kokkola

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 3D-mitauspalvelukonsepti on suunnattuyrityksille, jotjka tarvitsevat kehon tarkkoja mittoja tuoteiden ja palveluiden kehittämisessä.
Tieteenala: Tekniikka

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Maksullista palvelutoimintaa tai käyttömaksu
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Yritysyhteistyö hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Muu mittaus tai testauskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Opetuskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Tekstiilien ja vaatteiden tutkimusta.
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Data on saatavilla rajatulle käyttäjäryhmälle
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat saatavilla rajatulle käyttäjäryhmälle

 

Kansainväliseen yhteistyö

Onko ympäristö tai infrastruktuuri osa kansainvälistä infrastruktuuriyhteistyötä?: Kyllä
Kansainvälisten hankkeiden kautta.
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: mm. 3D-kehonmallinuspalvelu antaa asiakasyrityksillemme ainulaatuiset mahdollisuudet kehittää uusia palvelukonsepteja.