Isäntäorganisaatio: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: Hyvinvointiyksikkö

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinfrastruktuuri
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Jyväskylä

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: CaringLab on hoitotyön ja kuntoutuksen kliinisten taitojen opiskeluun rakennettu ympäristö, jossa voidaan simuloida aitoja asiakas- ja potilastilanteita modernia simulaatioteknologiaa ja -välineistöä hyödyntäen. CaringLab-oppimisympäristöä voidaan käyttää myös täydennys- ja jatkokoulutuksessa sekä alan tutkimus- ja kehitystyössä.
Tieteenala: Sosiaali- ja terveysala

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Maksullista palvelutoimintaa
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Maksullista palvelutoimintaa tai käyttömaksu

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Opetuskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Muu palvelumyynti
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Tutkimusdata on saatavilla pyydettäessä
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat saatavilla pyydettäessä
Caring Lab -toteuttaa Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -strategisen painoalan tavoitteita.