Isäntäorganisaatio: Laurea-ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: Hyvinkää

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin muu tyyppi: Hajautettu

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Hyvinkää

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: P2P-opiskelijatiimi työskentelee FRC Yrityskiihdyttämössä toimiten start up -yritysten kanssa yrityskiihdyttämön tiloissa. Laurean ohjaajat, yhteistyökumppanin edustajat ja projektitiimi tapaa säännöllisesti yhteistyökumppanin tiloissa. FRC Yrityskiihdyttämö toimii sekä yrittäjyysoppimisympäristönä että verkostoitumisympäristönä.
Tieteenala: Liiketalous-, yhteiskunta- ja kasvatustiede
Yhteistyökumppanit (yritykset)

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Muu rajattu käyttäjäryhmä
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Muu yritysyhteistyö

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Yrityskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Opetuskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Liiketoimintasuunnitelmat, markkinatutkimukset, rahoituksen hakeminen, yms.
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Data on saatavilla rajatulle käyttäjäryhmälle
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat saatavilla rajatulle käyttäjäryhmälle