Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
Energiapuisto: Energiaratkaisujen suunnittelu ja mitoitus Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
3D Studio Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Kouvola Vain organisaation sisäisessä käytössä
3D Virtuaalitila Centria ammattikorkeakoulu Ylivieska Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
3D- valmistus ja tulostuslaboratorio Vaasan ammattikorkeakoulu Vaasa Maksullista palvelutoimintaa, Muu rajattu käyttäjäryhmä
3D-tulostuslaboratorio Haaga-Helia Helsinki Vain organisaation sisäisessä käytössä
AB Seinäjoki Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoki Avoin käytettävyys organisaation ulkopuolisille toimijoille
Aboa Maren simulaattorikeskus Yrkeshögskolan Novia Turku Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan, Maksullista palvelutoimintaa
Activity Lab Laurea-ammattikorkeakoulu Espoo Vain organisaation sisäisessä käytössä
ActivityLab Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylä Maksullista palvelutoimintaa
Aistien-tila / Moniaistinen tila Laurea-ammattikorkeakoulu Vantaa Vain organisaation sisäisessä käytössä

Sivut