Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
Akkulaboratorio Centria-ammattikorkeakoulu Kokkola Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Akraamo Oulun ammattikorkeakoulu Oulu Avoin käytettävyys organisaation ulkopuolisille toimijoille
Allegro Ink Yrkeshögskolan Novia Jakobstad Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Allegro Ink Centria ammattikorkeakoulu Pietarsaari Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Älybussi Linkku Lahden ammattikorkeakoulu Lahti Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Älykäs koti-Det smarta hemmet Arcada Helsinki Vain organisaation sisäisessä käytössä
Älykkäät palvelut- tutkimusyksikkö Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeenlinna, Riihimäki, Valkeakoski Vain organisaation sisäisessä käytössä
Älykoti Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylä Maksullista palvelutoimintaa
Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeenlinna Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Apparaatti Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori, Rauma, Huittinen Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan

Sivut