Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
APSLC Arcada Patient Safety and Learning Center/simuleringscenter Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa, Vain organisaation sisäisessä käytössä
Arctic Power Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemi Maksullista palvelutoimintaa
Audiovisuell produktionsmiljö A2 Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa
Aurestudio Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Kouvola Maksullista palvelutoimintaa
Aurinkoenergialaboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori Maksullista palvelutoimintaa
Auto- ja moottorilaboratorio Oulun ammattikorkeakoulu Oy Oulu Maksullista palvelutoimintaa
Automaation TKI-laboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Betonilaboratorio Oulun ammattikorkeakoulu Oulu Maksullista palvelutoimintaa
Big Data Analytics Lab Arcada Helsinki Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan, Maksullista palvelutoimintaa
Bio- ja elintarviketekniikan laboratoriot Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoki Vain organisaation sisäisessä käytössä

Sivut