Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
Biokaasulaboratorio Yrkeshögskolan Novia Vaasa Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Biomekaniikan ja kuormitusfysiologian laboratorio Saimaan ammattikorkeakoulu Lappeenranta Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Biomekaniikan laboratorio Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemi Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Biopolttoainelaboratorio/Technobothnia Yrkeshögskolan Novia Vaasa Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
BioSampo Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Kouvola Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Biotalouden tutkimusyksikkö Hämeen ammattikorkeakoulu
BodyTex-lab Centria-ammattikorkeakoulu Kokkola Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Business Akatemia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Kotka, Kouvola Vain organisaation sisäisessä käytössä
Caring Lab Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylä Maksullista palvelutoimintaa
Case FRC Yrityskiihdyttämö Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Muu rajattu käyttäjäryhmä

Sivut