Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
Centria Puutuote Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieska Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Centria test Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieska Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Cesim-business games Laurea-ammattikorkeakoulu Espoo Vain organisaation sisäisessä käytössä
Chemplant-kemian koetehdas Centria-ammattikorkeakoulu Kokkola Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Creve Humanistinen ammattikorkeakoulu Turku Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan
CyberPros Academy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Kotka Avoin käytettävyys organisaation ulkopuolisille toimijoille
DC-labra Kajaanin ammattikorkeakoulu Kajaani Vain organisaation sisäisessä käytössä
DEMVE-laboratorio/IEC 61850 Monitoimittajaympäristö Vaasan ammattikorkeakoulu Vaasa Muu rajattu käyttäjäryhmä
DEMVE/Technobothnia Yrkeshögskolan Novia Vaasa Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
DigiPro-Digitaalinen oppimisympäristö Metropolia Ammattikorkeakoulu Helsinki Maksullista palvelutoimintaa

Sivut