Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
Digitaalisen koneenrakennuksen tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopio Maksullista palvelutoimintaa
Digitalia - Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Mikkeli Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Dynamo Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Dynamo: 3D-tulostaminen Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Dynamo: Lean-management Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
E-business Lab / Nobanet Arcada Helsinki Muu rajattu käyttäjäryhmä
eBusiness Lab Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa
eHealth Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoki Avoin käytettävyys organisaation ulkopuolisille toimijoille
Elektroniikan 3K-tehdas Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Savonlinna Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
ELMA laboratorio Lapin ammattikorkeakoulu Kemi Maksullista palvelutoimintaa

Sivut