Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
EnMat Labs/ Kemian laboratorio Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa
Network Security and Private Cloud Computing Lab Arcada Helsinki Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan, Maksullista palvelutoimintaa
Online media studio Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa
E-business Lab / Nobanet Arcada Helsinki Muu rajattu käyttäjäryhmä
TKI-terveys ja hyvinvointi Arcada Helsinki Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Audiovisuell produktionsmiljö A2 Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa
Big Data Analytics Lab Arcada Helsinki Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan, Maksullista palvelutoimintaa
Palvelujen ja kehitystyön osaamiskeskus sosiaali ja terveysalalla Arcada Helsinki Muu rajattu käyttäjäryhmä
eBusiness Lab Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa
Älykäs koti-Det smarta hemmet Arcada Helsinki Vain organisaation sisäisessä käytössä

Sivut