Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
Terveystutkimuslaboratorio-fyysisen kunnon ja toimintakyvyn testilaboratorio Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa, Vain organisaation sisäisessä käytössä
testauslaboratoriot Lahden ammattikorkeakoulu Lahti Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Testiruokapalveluympäristö ja aistinvarainen laboratorio Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Mikkeli Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
TheBox Haaga-Helia Helsinki
Tieto- ja viestintätekniikan tutkimusympäristö Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Tietoliikennelaboratorio Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieska Vain organisaation sisäisessä käytössä
Tietomallistudio Saimaan ammattikorkeakoulu Lappeenranta Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
TKI-areena Haaga-Helia Helsinki, Porvoo, Vierumäki Vain organisaation sisäisessä käytössä, Muu rajattu käyttäjäryhmä
TKI-terveys ja hyvinvointi Arcada Helsinki Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
TKI-toiminnan osaamisalue Poliisiammattikorkeakoulu Tampere Muu rajattu käyttäjäryhmä

Sivut