Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
Visamäen bioprosessi- ja ympäristölaboratorio Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeenlinna Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Voimala Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan
Voimala: Hyvinvointi- ja terveysalan simulaatioympäristö Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Voimala: Ihmisen fyysisen toimintakyvyn mittaus- ja testauspalvelut Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Voimala: Innostudio® - Brändin ja markkinoinnin suunnittelu Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Voimala: Innostudio® - Tulevaisuuden visiointi Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Voimala: Innostudio® - Tuotteen ja palveluiden kehittäminen Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Voimala: Kokemusrata Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Voimala: Laadullinen käyttäjätutkimus Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Ympäristölaboratorio Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Mikkeli Muu rajattu käyttäjäryhmä

Sivut