Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
Apparaatti Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori, Rauma, Huittinen Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan
Aurinkoenergialaboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori Maksullista palvelutoimintaa
Automaation TKI-laboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Laivasimulaattori Satakunnan ammattikorkeakoulu Rauma Maksullista palvelutoimintaa
New Generation Networks -laboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori Maksullista palvelutoimintaa
Palvelukeskus SOTEEKKI Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori, Rauma, Pomarkku Maksullista palvelutoimintaa
SAMK China Campus Satakunnan ammattikorkeakoulu Changzhou, Kiina Muu rajattu käyttäjäryhmä
Vesi-instituutti WANDER Satakunnan ammattikorkeakoulu Rauma, Pori Maksullista palvelutoimintaa
Yrityskiihdyttämö Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori, Rauma, Huittinen Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa