Isäntäorganisaatio: Karelia-ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: Sirkkalan Energiapuisto
Organisaatiota tarkentava tieto: Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: Kyllä
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Joensuu

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: Palvelut henkilökohtaisen terveyden ohjelmisto- ja palvelukehittäjille: Fitware - polkupyöräergometritesti, GaitRite - liikkumisen analyysi, InBody-kehonkoostumismittaus, Spinal Check-selkätutkimus, sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon testaaminen
Tieteenala: Luonnontieteet

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Yritysyhteistyö hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Soveltava tutkimuskäyttö, Opetuskäyttö, Muu palvelumyynti
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö
Lisätietoja käyttäjäryhmistä tai käyttötarkoituksesta: Materiaalikokeita, protosarjoja, testauksia, mittauksia
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Koetuloksia, protoja, testausanalyysejä, mittaustuloksia - ja sarjoja
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Tutkimusdata on saatavilla pyydettäessä
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla

 

Lisätiedot

Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: Tukee valittua strategista painoalaa