Isäntäorganisaatio: Karelia-ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: Voimala

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: Ei
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Joensuu

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: Tulevaisuuden visiointityö (strategia, toimintamallit, verkostoituminen)
Tieteenala: Liiketalous-, yhteiskunta- ja kasvatustiede

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Yritysyhteistyö hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Soveltava tutkimuskäyttö, Opetuskäyttö, Muu palvelumyynti
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Tutkimusdata on saatavilla pyydettäessä
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla