Isäntäorganisaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: Energia- ja ympäristötekniikan laitos

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinfrastruktuuri
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: Mikkeli

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: Ympäristölaboratoriossa tehtävä tutkimus jakaantuu pääasiassa ympäristötekniikkaan liittyviin mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Ympäristölaboratoriossa tehtävä soveltava tutkimus keskittyy maaseutu- ja teollisuusyritysten sekä yhdyskuntien sivuainevirtoihin, ympäristöterveyteen liittyviin vaikutuksiin ja riskeihin, niiden monitorointiin ja mallintamiseen. Laboratoriossa tutkitaan muun muassa talous-, ympäristö- ja jätevesien laatua, biopolttoaineiden ominaisuuksia ja energiantuotannon ympäristövaikutuksia. Teemme myös ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita. Ympäristölaboratorio on Suomen ympäristökeskuksen sertifiointijärjestelmän hyväksymä ympäristönäytteenottokouluttaja. Toteutamme tutkimushankkeita yhteistyössä Mamkin muiden laboratorioiden ja kansallisten sekä kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa.
Tieteenala: Luonnontieteet, Tekniikka

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: Muu rajattu käyttäjäryhmä
Käyttöpolitiikan avoimuutta täydentävä tieto: Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: Yritysyhteistyö hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta, Maksullista palvelutoimintaa tai käyttömaksu
Lisätietoja yritysyhteistyöstä: Tiivis yritysyhteistyö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Soveltava tutkimuskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: Opetuskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: Ympäristötekniikkaan liittyviä laboratoriomittauksia ja -analyysejä, mittaus- ja testaustuloksia, ympäristön online-mittaustuloksia, tutkimusraportteja ja -julkaisuja ja opinnäytetöitä
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: Datan saatavuuteen ei ole yhteistä ohjeistusta
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: Datan saatavuuteen ei ole yhteistä ohjeistusta
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: Ympäristölaboratorio on keskeinen tutkimusinfrastruktuuri Materiaalit ja ympäristöturvallisuus -painoalan TKI-toiminnassa. Lisäksi ympäristölaboratorio on olennainen osa ympäristöteknologian opetusta