Uudistuneet ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet. Ammattikorkeakoulut ovat kansainvälisesti arvostettuja, itsenäisiä ja vastuullisia korkeakouluja sekä

  • osaajien kouluttajia
  • alueellisen kilpailukyvyn rakentajia
  • työelämän uudistajia
  • innovaatioiden kehittäjiä

Uudistusprosessissa luotiin lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edellytykset suomalaiselle ammattikorkeakoululle.

Ammattikorkeakoulu-uudistuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla >>