Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus –jatkotoimet (YVVj)

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteuttavat korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden hankkeen kevään 2016 aikana. Hanke on jatkoa Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 tilaamille selvityksille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuuksista ja tavoista tunnistaa ja arvioida niitä (Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. OKM:n julkaisuja 2015:13). UNIFIn ja Arenen toteuttaman hankkeen tarkoituksena on jatkaa selvitysten pohjalta yhteisen käsityksen muodostamista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta edistävistä toimintatavoista sekä tuottaa korkeakouluille välineitä tunnistaa ja osoittaa toimintansa vaikuttavuus.

Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen

  • strategista johtamista; kykyä asettaa tavoitteita suhteessa haluttuihin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen sekä

  • edellytyksiä tunnistaa ja osoittaa toimintansa tuottama lisäarvo yhteiskunnassa; lisätä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kansallisesti ja globaalisti entistä laadukkaampana, kansainvälisempänä ja tehokkaampana toimijoiden kokonaisuutena valitsemiensa profiilien mukaisesti.

 

Vaikuttava korkeakoulu verkkosivusto >>

 

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan UNIFIn ja Arenen yhteishankkeena. Hankkeen hallinnosta vastaa UNIFI. Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä ja projektiryhmä, joissa on edustus yliopistoista, ammattikorkeakouluista, Suomen Akatemiasta, Valtioneuvoston kansliasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Hankkeen lopputuloksena tuotetaan korkeakouluille välineitä tunnistaa ja osoittaa panosten sekä perustehtävien tuottamien tulosten tuottama vaikuttavuus. Tavoitteena on tukea yhteisen käsitteistön muodostamista ja tiedostamista korkeakoulujen eri toimijaryhmien tasoilla. Lisäksi hankkeessa laaditaan suositukset yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseksi ja osoittamiseksi sekä nostetaan esiin parhaita yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen työmenetelmiä ja käytäntöjä korkeakouluissa.

 

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors, UNIFI ry
p. 050 522 9421, leena.wahlfors@unifi.fi

Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry
p. 0400 293 545, riitta.rissanen@arene.fi