KOHTI MAAILMAN PARASTA KORKEAKOULULAITOSTA

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

RAKE -selvitys

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n rakenteellisen kehittämisen raportti Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta esittelee Suomen korkeakoululaitoksen nykytilaa ammattikorkeakoulujen silmin ja ottaa vahvasti kantaa määrätietoisen korkeakoulupoliittisen vision luomisen puolesta. Työryhmä on koostanut raporttiin keskeisiä huomioita ja yleisiä suosituksia RAKE-selvitystyön pohjalta. Arene suosittelee visioksi maailman parhaan korkeakoululaitoksen kehittämistä Suomeen. Ammattikorkeakoulut ovat tämän korkeakoulukokonaisuuden olennainen osa. Arene ja ammattikorkeakoulut käynnistivät yhteistyössä Rakenteellisen kehittämisen (RAKE)-selvitystyö syyskuussa 2015. RAKE-prosessissa on pyritty avoimeen dialogiin työryhmän ja ammattikorkeakoulujen kesken. Myös sidosryhmät on pyritty huomioimaan prosessissa.

RAKE-selvitystyön tavoitteena on ollut ammattikorkeakoulujen vahvuuksien tunnistamisen kautta tehdä analyysia ja tuoda esiin olemassa olevia hyviä käytänteitä. Selvitystyön tavoitteena on:

  • Tuoda esiin ammattikorkeakoululaitoksen strategialähtöiset vahvuudet kansallisessa korkeakoulu-, oppilaitos- ja tutkimuskentässä.

  • Koota näkyväksi aluekohtainen ja alakohtainen tieto ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden, osaamisprofiilien, tki-toiminnan ja muun osaamisen yhteistyörakenteista.

  • Ottaa huomioon tarkastelussa KOTUMO- hankkeen tavoitteet tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyörakenteen kirkastamisesta (TKI- toiminta). Huomioidaan tarkastelussa myös opintopolku toiselta asteelta.

  • Tuottaa ammattikorkeakouluille edellä mainituista lähtökohdista valtakunnallinen tilannekuva, vahvuusaluekartta ja analysoitua tietomateriaalia sopimusneuvottelujen 2017–2020 pohjaksi sekä hyödyntämään osaamisen vahvistamista ja TKI- profilointia.

 

RAKE-työryhmä julkaisi väliraportin joulukuussa 2015. Työryhmän raportti Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle 10.2.2016.

RAKE-Työryhmä:


Puheenjohtaja rehtori Jussi Halttunen, JAMK
rehtori Riitta Konkola, Metropolia
rehtori Juha Kämäri, SAMK
rehtori Jouko Paaso, OAMK
rehtori Petri Raivo, Karelia
Arenen puheenjohtaja (-31.12.2015), rehtori Markku Lahtinen, TAMK
Arenen puheenjohtaja (1.1.2016-), rehtori Tapio Varmola, SeAMK
rehtori Turo Kilpeläinen, KAMK menetelmäasiantuntija

Työryhmän sihteeristö
toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene
asiantuntija Juha Viitasaari, Arene/SeAMK

RAKE työryhmän selvitysraportti:

Kohti maailma parasta korkeakoululaitosta >>

Lyhennetty versio raportista:

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta (lyhyt) >>

Mot världens bästa högskoleväsende >>

Towards the World’s Best Higher Education System >>

 

Mikäli raporttien lataamisessa on ongelmia, voitte olla yhteydessä asiantuntija Eerikki Vainioon,
eerikki.vainio@arene.fi
040 060 6540