Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

TKI-RAKE-selvitys

Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja tutkimusta – Kaikki kirjaimet käytössä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteutti rakenteellisen kehittämisen selvityksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta. Selvitystyö on jatkoa aikaisemmille rakenteellisen kehittämisen selvityksille ja niissä luodulle Maailman parhaan korkeakoululaitoksen visiolle. Selvitystyö toteutettiin syyskuun 2016 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana. 

Selvityksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan olennaista roolia osana tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi selvityksessä tehtiin näkyväksi kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnasta, sen vahvuuksista, toimintamalleista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi laadittiin ehdotukset strategisista toimenpiteistä TKI-toiminnan kehittämiseksi.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteiset innovaatioekosysteemit ovat vastaus Suomen innovaatiojärjestelmän haasteisiin

Selvitystyössä tuloksena huomattiin, että ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on vahvaa ja se on vakiintunut osaksi suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. TKI-toimintaan olennaisesti liittyvät innovaatioekosysteemit ovat ammattikorkeakoulujen vahvuus, jota ei kuitenkaan hyödynnetä ja tueta riittävästi Suomessa. Vahvuuksina nousivat esiin myös korkean osaamisen sekä käytännönläheisyyden ja ratkaisukeskeisyyden yhdistäminen osana vahvaa yhteistyötä sidosryhmien, kuten työ- ja elinkeinoelämän, kanssa. Lisäksi sidosryhmien ja opiskelijoiden osallistaminen TKI-toimintaan ja innovaatioekosysteemeihin on suuri voimavara.

Kartoituksesta laadittiin lyhyt raportti sekä laajemmin kartoituksen aineistoja ja tuloksia analysoiva pitkä raportti.

 

Lyhyt raportti:

verkkojulkaisu (pdf) >> ja painettu julkaisu (pdf) >> Koko raportti (pdf) >>

 

Raportti ruotsiksi:

Innovation, utveckling och forskning (pdf)

Raportti englanniksi:

Innovation, development and research (pdf)