Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

YAMK-RAKE -selvitys

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana – YAMK- tutkinnot suomalaisena koulutusinnovaationa

Lyhyt raportti >>

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on julkistanut ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja koskevan rakenteellisen kehittämisen raportin Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa. Raportti tekee näkyväksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) profiilin työelämälähtöisinä, kansainvälisesti vertailukelpoisina ylempinä korkeakoulututkintoina. Raportti perustuu keväällä 2016 toteutettuun selvitykseen ja on osa vuonna 2015 käynnistettyä Arenen rakenteellisen kehittämisen hanketta

(Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta). 

Ammattikorkeakoulujen maisteritutkintojen tavoitteena on tuottaa työelämää kehittävää uutta osaamista. Tutkinto suoritetaan usein työn ohessa alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Raportti ottaa vahvasti kantaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen aseman ja roolin näkyväksi tekemisestä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja ja tuottavat muun muassa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterikoulutus. 

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus on kehittynyt vastauksena työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeisiin. Se on selvästi lunastanut paikkansa suomalaisessa maisterikoulutuksessa työelämää kehittävän profiilin ansiosta. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on suoritettu Suomessa jo yli 13.000. YAMK-tutkintojen volyymi on noin 15 % maisteritason tutkintojen tarjonnasta. Jokseenkin hämmästyttävää on, että edelleen tutkintojen tunnettuus erityisesti julkisella sektorilla on heikko. Opiskelijoiden palautteessa keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousee erityisesti tutkintojen tuottaman osaamisen tunnistaminen ja tutkintonimike. Arene esittää, että tutkintonimike vahvistetaan muotoon maisteri (AMK) tämän hallituskauden aikana,toteaa Arenen puheenjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola.
 

Raportti tuo esiin myös YAMK-tutkintojen erilaiset profiilit, vahvuudet ja ominaispiirteet. Se kuvaa myös YAMK-koulutusten linkittymisen ammattikorkeakoulujen strategisiin painoaloihin sekä yhteiskunnallisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 

YAMK- tutkinnot ovat erinomainen esimerkki ammattikorkeakoulujen tiiviistä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot kytkeytyvät vahvasti ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisosaamiseen. Ammattikorkeakoulut ovat sekä kansallisesti että alueellisesti tärkeitä osaamisen kehittäjiä. YAMK- tutkintojen määrää tulisikin lisätä ja niiden tuottaman osaamisen roolia vahvistaa kansallisessa korkeakoulukokonaisuudessa. Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutuksen vahvuudet tulisi tunnistaa myös korkeakoulujen yhteistyörakenteissa,kertoo Arenen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgren

 

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa -raportit:

 

 

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa -raportin julkistamisseminaari pidetään keskiviikkona 14.9.2016 klo 12.30 Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Raportti luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle 5.9.2016.

Julkistamisseminaari videoitiin. Se on katsottavissa ohjelmassa olevista linkeistä:

Tilaisuuden ohjelma

 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja koskevan rakenteellisen kehittämisen selvityksestä ovat vastanneet Arenen koulutusvaliokunta, RAKE-työryhmä sekä sihteeristö.

Arenen koulutusvaliokunta

Puheenjohtaja, rehtori Mervi Vidgrén (Savonia)
Rehtori Tapio Huttula (Humak) 
rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia)
rehtori Jouni Koski (Laurea)
Rehtori Riitta Konkola (Metropolia)
rehtori Pertti Puusaari (HAMK)
rehtori Vesa Taatila (Turkuamk) 
vararehtori Päivi Karttunen (TAMK)
vararehtori Pekka Auvinen (Karelia)
opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja (Metropolia)

RAKE-työryhmä

Puheenjohtaja rehtori Jussi Halttunen, JAMK
rehtori Riitta Konkola, Metropolia
rehtori Juha Kämäri, SAMK
rehtori Jouko Paaso, OAMK
rehtori Petri Raivo, Karelia
Arenen puheenjohtaja (-31.12.2015), rehtori Markku Lahtinen, TAMK
Arenen puheenjohtaja (1.1.2016-), rehtori Tapio Varmola, SeAMK
rehtori Turo Kilpeläinen, KAMK menetelmäasiantuntija

Työryhmien sihteeristö

toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene
asiantuntija Hannele Seppälä, Arene
asiantuntija Juha Viitasaari, Arene

 

Lisätietoja

Arenen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, 
rehtori Mervi Vidgren
mervi.vidgren@savonia.fi                               
044 7855001       

                    
Arene ry puheenjohtaja,
rehtori Tapio Varmola
tapio.varmola@seamk.fi
040 8304100

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja, Arene ry
riitta.rissanen@arene.fi
0400 293545