text

Arene

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry tukee ja palvelee ammattikorkeakouluja niiden lakisääteisissä tehtävissä luomalla edellytyksiä ammatillisesti profiloituneelle korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle, sekä työelämää ja osaamista uudistavalle tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle.

Arene on korkeakoulupolitiikan kotimainen ja kansainvälinen edunvalvoja ja vaikuttaja. Arene toimii ammattikorkeakokoulujen yhteistyön, aseman ja profiilin vahvistajana sekä verkostojen edistäjänä.

 

Arenen strategiset tavoitteet 2016 - 2020

Ammatillinen korkeakoulutus on keskeinen osa maailmanparasta korkeakoululaitosta–visio ohjaa Arenen toimintaa.

Arenen RAKE- selvitykset strategian ohella ovat perustana Arenen vaikuttamistyölle jaedunvalvonnalle vuonna 2018.
Työn ja osaamisen murros, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen avoimuus, Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen Visio ja tiekartta 2030,

SOTE- ja maakuntauudistus sekä valmistautuminen kevään 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin painottuvat Arenen edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä.

Toimenpiteet 2018

Ammattikorkeakoulujen, työelämän, sekä koulutuksen ja tutkimuksen toimintaympäristöt ovat voimakkaassa muutoksessa. Arenen keskeiset toimenpiteet vuonna 2018 liittyvät tunnistettuihin tulevan toimintakauden haasteisiin ja mahdollisuuksiin seuraavasti:

  • Opiskelijavalintojen rakenteellinen kehittäminen
  • Ammattikorkeakoulujen DIGI- oppimisen ja opetuksen vahvistaminen

 

 

Arenen strategia 2016-2020 - Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta >>

Arenen korkeakoulupoliittiset tavoitteet >>

Arenen esitykset koulutusta koskeviin rakennepoliittisiin uudistuksiin vuosille 2015-2018 >>

Arenen jäseniä ovat ammattikorkeakoulujen rehtorit (henkilöjäsen) ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät (kannattajajäsen)

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuosikokouksen välistä kautta.

Hallituksen tehtävät ja yhteystiedot >>

Arenen henkilöjäsenet kokoontuvat yhteiseen kokoukseen muutaman kerran vuodessa. Arenen hallituksen kokouksia on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.