text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana –  YAMK- tutkinnot suomalaisena koulutusinnovaationa

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja esittelevä raportti Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa julkaistaan keskiviikkona 14.9.2016, klo 12. 30 Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Raportti tekee näkyväksi ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) profiilin työelämälähtöisinä, kansainvälisesti vertailukelpoisina ylempinä korkeakoulututkintoina. Raportti perustuu keväällä 2016 toteutettuun selvitykseen ja on osa vuonna 2015 käynnistettyä Arenen rakenteellisen kehittämisen hanketta (Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta).

Ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkintojen tavoitteena on tuottaa työelämää kehittävää uutta osaamista. Tutkinto suoritetaan usein työn ohessa alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon ja vähintään 3 vuoden työkokemuksen jälkeen. Raportti ottaa vahvasti kantaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen aseman ja roolin näkyväksi tekemisestä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja ja tuottavat muun muassa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterikoulutus.

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus on kehittynyt vastauksena työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeisiin. Se on selvästi lunastanut paikkansa suomalaisessa maisterikoulutuksessa työelämää kehittävän profiilin ansiosta. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on suoritettu Suomessa jo yli 13.000. YAMK-tutkintojen volyymi on noin 15 % maisteritason tutkintojen tarjonnasta. Jokseenkin hämmästyttävää on, että edelleen tutkintojen tunnettuus erityisesti julkisella sektorilla on heikko. Opiskelijoiden palautteessa keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousee erityisesti tutkintojen tuottaman osaamisen tunnistaminen ja tutkintonimike. Arene esittää, että tutkintonimike vahvistetaan muotoon maisteri (AMK) tämän hallituskauden aikana,” toteaa Arenen puheenjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola.

Raportti tuo esiin myös YAMK-tutkintojen erilaiset profiilit, vahvuudet ja ominaispiirteet. Se kuvaa myös YAMK-koulutusten linkittymisen ammattikorkeakoulujen strategisiin painoaloihin sekä yhteiskunnallisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

YAMK- tutkinnot ovat erinomainen esimerkki ammattikorkeakoulujen tiiviistä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot kytkeytyvät vahvasti ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisosaamiseen. Ammattikorkeakoulut ovat sekä kansallisesti että alueellisesti tärkeitä osaamisen kehittäjiä. YAMK- tutkintojen määrää tulisikin lisätä ja niiden tuottaman osaamisen roolia vahvistaa kansallisessa korkeakoulukokonaisuudessa. Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutuksen vahvuudet tulisi tunnistaa myös korkeakoulujen yhteistyörakenteissa,” kertoo Arenen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgren.

Arenen YAMK- RAKE-raportti luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle 5.10.2016.

 

Raportti on saatavissa osoitteessa http://www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/yamk-rake-selvitys

 

Lisätietoja

Arenen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja,                      
rehtori Mervi Vidgren                                                      
mervi.vidgren@savonia.fi                                                
044 7855001       
                    
Arene ry puheenjohtaja,
rehtori Tapio Varmola
tapio.varmola@seamk.fi
040 8304100

Arene ry toiminnanjohtaja,
Riitta Rissanen
riitta.rissanen@arene.fi
0400 293 545