text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on puolivälintarkastelussaan arvioinut hallitusohjelmansa toteutumista ja tarvittavia lisätoimia sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitus tarkasteli myös yli vaalikauden ulottuvia uudistustarpeita hallitusohjelman pitkän aikavälin vision mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti lisätä ministerien määrää kolmella.

Lisäksi hallitus panostaa osaamiseen ja pyrkii löytämään kasvun eväitä tutkimus- ja innvoaatiouudistuksella. Hallitus panostaa huippututkimukseen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen. TKI‐toiminnassa keskeisenä tavoitteena on osaamisen ja elinkeinoelämän tarpeiden parempi kohtaaminen. Tekesille ja Suomen Akatemialle osoitetaan lisärahoitusta osaamiseen perustuvan kasvun vauhdittamiseksi. Rahoituksella käynnistetään uudet PPP‐kumppanuuteen perustuvat kasvumoottorit (Tekes) ja huippututkimuksen lippulaivat (Suomen Akatemia).

Osana kokonaisuutta hallitus panostaa yritysten tuotekehitykseen, uudistumiseen, huippututkimukseen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen osoittamalla Tekesille määrärahoja yhteensä 70 miljoonaa euroa vuosille 2018 ja 2019. Rahoitusta suunnataan kasvua vauhdittaviin yritysten, tutkimuslaitosten ja valtion yhteishankkeisiin. Suomen Akatemialle varataan vastaavasti yhteensä 50 miljoonaa euroa lippulaiva-tutkimuskeskittymien toteuttamiseen vuosina 2018 ja 2019. Lippulaivat perustetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteyteen.

Hallitus hakee lisäpanostuksia osaamiseen ja koulutukseen myös pääomituksen avulla. Tekesille ja Suomen Akatemialle varataan molemmille 60 miljoonan euron pääomitus. Lisäksi valtio varautuu pääomittamaan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä ja -välineitä omistavaa ja ylläpitävää osaamiskeskusta tai muuta yhtiötä yhteensä 80 miljoonalla eurolla.

Yritysten vientitoimintaa ja matkailun edistämistä tuetaan yhteensä 50 miljoonan euron lisärahoituksella vuosina 2018 ja 2019. Vuoden 2018 alussa aloittava Business Finland kokoaa saman katon alle nykyiset Tekesin ja Finpron innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut.

Lue lisää

Valtioneuvoston tiedote >>

 

Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017‐2019: Uudet avaukset >>