text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
Opiskelijoiden Liikuntaliitto

 

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyö on päässyt hyvään vauhtiin. Opiskelijoiden Liikuntaliiton aloitteesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen tuella perustettu asiantuntijatyöryhmä piti huhtikuun lopussa järjestäytymiskokouksensa, jossa keskusteltiin laajasti ryhmän tehtävistä ja niiden taustoista.

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmä asetti itselleen seuraavat tehtävät:

 

 

Korkeakoululiikunnan suositusten täydentäminen:

  1. päivittäisen istumisen vähentämistä, ja 
  2. korkeakouluympäristön liikunnallistamista koskevilla suosituksilla sekä toteuttamisehdotuksilla.
  3. Mahdolliset muut päivitykset nykyisiin suosituksiin ja niiden toteuttamisehdotuksiin.

 

Korkeakoululiikunnan suositusten päivitystyöryhmässä ovat edustettuina laajasti korkeakoulujen liikuntapalveluihin ja -kulttuuriin vaikuttavia toimijoita ja tahoja. Työryhmän puheenjohtajiston muodostavat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:stä Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso ja Suomen yliopistot UNIFI ry:stä Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä. Työryhmässä on lisäksi edustajat opiskelija- ja liikuntajärjestöistä, korkeakoulujen liikuntatoimista, liikunta- ja terveystieteistä sekä opiskeluterveydenhuollosta. Lisäksi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus osallistuu työryhmän toiminnan tukemiseen. Työryhmän hallinnointia ja asioiden valmistelua hoidetaan Opiskelijoiden Liikuntaliitossa.

 

Tiedote Opiskelijoiden Liikuntaliiton sivuilla >>