text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry kiittävät opetus- ja kulttuuriministeriötä tänään julkistetusta Suomi 100+ Sivistys, osaaminen, tiede ja teknologia ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi -visiosta.

Arene ja UNIFI julkaisivat viime vuoden aikana omat tulevaisuuslinjauksensa, joiden myötä toivoivat ministeriön laativan yli hallituskausien ulottuvan koko tutkimus- ja korkeakoulusektorin kattavan linjauksen. Nyt julkaistu visio on vastaus tähän toiveeseen.

Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ visio korostaa erinomaisella tavalla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen keskeistä merkitystä vahvoina ja rohkeina korkeakoulutuksen, oppimisen ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan uudistajina. Suomalaisten hyvinvointi ja yhteiskuntamme kansainvälinen kilpailukyky on entistä enemmän riippuvainen korkeasta osaamisesta ja uudesta tiedosta. Visiossa tunnistetaan korkeakoulut eettisinä ja rohkeina uudistajina, jotka kykenevät hyödyntämään yhteiskunnalliset muutosvoimat ja muuttamaan globaalit haasteet ratkaisuiksi – niin yksilötasolla kuin koko yhteiskunnassa.

Korkeakoulut ovat sitoutuneet entistä vaikuttavampaan toimintaan sekä uudistamaan yhteistyössä ministeriön kanssa korkeakoulujen ohjaus- ja resursointimenettelyjä siten, että ne tarjoavat nykyistä moninaisempia toimintamahdollisuuksia.

UNIFI ja Arene pitävät tärkeänä, että vision mukaisesti korkeakoulut muodostavat oppimis-, tutkimus- ja innovaatioverkoston, jossa ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on tasavertainen asema, mutta selkeät toisiaan täydentävät ja yhteistyöhön kannustavat profiilit.  

”On tärkeää, että Suomessa kyetään yli hallituskausien ulottuvaan tarkasteluun ja ohjaukseen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa. Vision merkitys testataan myös seuraavan hallituskauden alkaessa ja aikana. Osaamisen ja työelämän haasteet ovat ehkä nyt mittaluokkaa suuremmat kuin muutama vuosikymmen sitten. Tässä kehityksessä ammatillisesti profiloituneella korkeakouluosaamisella ja uudenlaisella innovaatiotoiminnalla on keskeinen merkitys”tiivistää Arenen puheenjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola.

”Vision linjaukset edistävät sitä, että tieteellisen tiedon ja osaamisen turvin Suomella on jatkossakin kyky osallistua globaalien ongelmien ratkaisuun sekä luoda ihmisiä ja yhteiskuntia hyödyttäviä teknologisia ja yhteiskunnallisia innovaatioita. Näilläkin tärkeillä valinnoilla varmistetaan, että Suomi ei jää kehityksessä sivustakatsojan rooliin”, toteaa UNIFIn puheenjohtaja, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Ministeriön visiossa keskiöön on nostettu tieteen, TKI- toiminnan ja koulutuksen avoimuus, opiskelijat, elinikäinen oppiminen ja henkilöstön hyvinvointi. Nämä elementit luovat hyvät eväät Suomelle 2030 luvulle.

 

Jouko Niinimäki                                                Tapio Varmola

puheenjohtaja, rehtori                                          puheenjohtaja, rehtori

Suomen yliopistot UNIFI ry                                   Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

p. 0294 484071                                                    p. 040 830 4100

 

Leena Wahlfors                                                    Riitta Rissanen

Toiminnanjohtaja                                                   Toiminnanjohtaja

Suomen yliopistot UNIFI ry                                   Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

p. 050 522 9421                                                    p. 0400 293 545

 

Arene ja Unifin tiedote (pdf) >>