text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Ammattikorkeakoulujen valtakunnalliset AMK-päivät alkoivat Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen puheenvuorolla ”Suomalainen korkeakoulutus ja uudistuva työelämä”. Ministeri korosti puheenvuorossaan ammattikorkeakoulujen merkitystä ja paikkaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä toteamalla, että ammattikorkeakoulut ovat todistaneet ketteryytensä sekä merkittävyytensä suomalaisen ammatillisen korkeakoulutuksen ja uudenlaisen innovaatiotoiminnan edelläkävijöinä. Ammattikorkeakoulut ovat tasavertaisia korkeakouluja yliopistojen kanssa ja niillä on yhtäläinen mahdollisuus kehittyä itsenäisinä toimijoina.

Ministeri nosti esille ammattikorkeakoulujen merkittävän potentiaalin ja vaikuttavuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) sekä innovaatioekosysteemien rakentajina. Ministerin mukaan ammattikorkeakoulut vastaavat nykyään suurimmasta osasta alueilla tapahtuvasta innovaatiotoiminnasta.

Ministeri korosti, että ammattikorkeakouluista valmistuu tarvittavaa osaamista työelämän uudistamiseen ja ongelmanratkaisuun. Ministeri selvensi, että ammattikorkeakoulut tuottavat erityistä osaamista työmarkkinoille, ja huomautti, ettei Suomella ole varaa hukata tällaista osaamisen moninaisuutta. Myös ajankohtainen sote-uudistus nousi esille ministerin puheenvuorossa, kun hän painotti kuinka sote uudistus ei tule onnistumaan ilman ammattikorkeakoulujen keskeistä roolia.

Ministeri ilmoitti puheenvuorossaan lisäksi, että opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään avannut 40 miljoonan euron erityisavustushaun korkeakoulutuksen laadun kehittämiseen.

 

(Kuva: Päivi Klimenko)

 

Valtakunnalliset AMK-päivät ovat ammattikorkeakoulukentän toimijat ja vaikuttajat yhteen kokoava valtakunnallinen seminaari joka järjestetään tänä vuonna Kajaanin kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsässä 17.-18.5.2016 Arene ry:n ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. AMK-päivien teemana tänä vuonna on Osaava opiskelija – Muuttuva maailma. Teeman mukaisesti päivien ohjelmassa korostuvat opiskelijan osaaminen ja hyvinvointi. AMK-päivät –tapahtumana on jokavuotinen traditio AMK-kentän tapahtumissa. Tapahtuman juuret juontuvat pitkälle ammattikorkeakoulukentän syntyyn saakka, sillä AMK-päivät järjestetään nyt jo 21:nnen kerran.

 

Arenen tiedote (pdf) >>

 

AMK-päivien verkkosivuihin ja ohjelmaan voi tutustua osoitteessa: www.amkpaivat2017.fi

 

 

Lisätietoja:

 

Opetusministerin erityisavustaja

Heikki Kuutti Uusitalo

puh. 050 302 8246

heikki.kuutti.uusitalo@minedu.fi

                                                

Arene ry puheenjohtaja,                                                 Arene ry toiminnanjohtaja

rehtori Tapio Varmola                                                   Riitta Rissanen

040-830 4100                                                                    0400-293 545

tapio.varmola@seamk.fi                                                riitta.rissanen@arene.fi