text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

OECD julkisti Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan maa-arvioinnin perjantaina 9.6.2017. Arvio pyrki tuottamaan kansainvälisesti arvostetun ja riippumattoman näkemyksen Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan nykytilasta, rakenteellisista sekä sisällöllisistä kehittämis- että uudistamistarpeista.

 

Maa-arvio nostaa esiin tarpeen talouden kasvua tukevan soveltavan tutkimuksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiselle poliittisilla päätöksillä ja rahoitusinstrumenteilla. Raportin mukaan Suomen aikaisempi edelläkävijän asema on leikkausten myötä johtanut innovaatiopolitiikan uudistumistarpeisiin, mikä näkyy erityisesti tarpeena edistää soveltavaa tutkimusta sekä yritysten ja korkeakoulujen innovaatiotoiminnan yhteistyötä.

 

Ammattikorkeakoulut nostetaan arvioinnissa esiin soveltavan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edistäjinä, joilla on merkittävä strateginen rooli elinkeinoelämän ja etenkin pk-yritysten innovaatiotoiminnan ja -yhteistyön vauhdittajina. Samoin tuodaan esiin, että julkisen talouden ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoituslähteiden leikkaukset ovat vaikuttaneet merkittävästi ammattikorkeakoulujen toimintaan.

 

OECD:n raportti on luettavissa osoitteessa http://www.oecd.org/finland/oecd-reviews-of-innovation-policy-finland-2017-9789264276369-en.htm

 

Arenen tiedote (pdf) >>

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oecd-suosittelee-tutkimus-ja-innovaatiotoimintaa-on-kehitettava-kokonaisuutena

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/oecd-suosittelee-tutkimus-ja-innovaatiotoimintaa-on-kehitettava-kokonaisuutena