text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

 

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja yritysten kilpailukyvyn uudistaminen edellyttää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) parempaa hyödyntämistä. Ammattikorkeakoulujen ratkaisukeskeinen, korkeaan osaamiseen ja vuorovaikutukseen perustuva TKI-toiminta on vastaus Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän haasteisiin. Näitä vahvuuksia esitellään Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry raportissa Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja tutkimusta – Kaikki kirjaimet käytössä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa.

 

 

Ammattikorkeakoulut ovat nopeasti omaksuneet toimintakulttuuriinsa lakisääteisen tehtävän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä alueiden ja yritysten kehittämisessä. Toiminta on vaikuttavaa ja strategisesti johdettua. Vahva vuorovaikutus sidosryhmien, kuten yritysten ja työelämän, kanssa ja opiskelijoiden osallistaminen TKI-toimintaan on voimavara, jonka ansiosta osaaminen siirtyy nopeasti yritysten hyödynnettäväksi ja innovaatioiksi sekä vahvistaa kilpailukykyä. Toteaa TKI-RAKE-työryhmän puheenjohtaja rehtori Petri Raivo

Suomi tarvitsee uusia panoksia erityisesti innovaatioekosysteemien hyödyntämiseen. Ammattikorkeakoulut ovat vahvoja toimijoita innovaatioekosysteemeissä, mitä ei kuitenkaan hyödynnetä ja tueta riittävästi Suomessa. On aika uudistaa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää.

On suunnattava uusien instrumenttien kautta yhteensä 600 miljoonaa euroa innovaatioekosysteemien tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen seuraavan viiden vuoden aikana,esittää Arenen puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola.

Arene toteutti TKI-toimintaa koskevan rakenteellisen kehittämisen selvityksen syyskuun 2016 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana. Selvitystyö on jatkoa aiemmille rakenteellisen kehittämisen selvityksille ja niiden visiolle Maailman parhaasta korkeakoululaitoksesta. Selvitystyön julkistamisseminaari pidetään 3.5. Helsingissä Arcadassa. 

Arenen TKI-toimintaa käsittelevä rakenteellisen kehittämisen raportti Innovaatioita, kehittämis-toimintaa ja tutkimusta – Kaikki kirjaimet käytössä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa http://www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/tki-rake-selvitys >>

 

 

Arenen tiedote (pdf) >>

 

 

Lisätietoja:

Arene TKI-RAKE-työryhmä                      Arene ry

Petri Raivo                                                Tapio Varmola

Puheenjohtaja, rehtori                            Puheenjohtaja, rehtori

050 310 9749                                            040 830 4100

petri.raivo@karelia.fi                               tapio.varmola@seamk.fi