text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö järjestivät Elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudet yhteistyömuodot ja välineet -seminaarin 9.3.2017. Seminaarissa esiteltiin kolme raporttia, jotka liittyivät korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja työ- ja elinkeinoelämän yhteistyön sekä innvoaatioekosysteemien edistämiseen kansallisessa politiikassa. Tutustu raportteihin osoitteessa http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yhteistyolla-laadukkaampaa-tut...

Hallitus pyrkii luomaan Suomeen uutta kasvua ja työllisyyttä. Tämä tapahtuu vahvistamalla elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on muodostaa vahvoja alueellisia ja alakohtaisia osaamiskeskittymiä ja innovaatioekosysteemejä.

Elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö kaipaa siis uusia muotoja. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuivat nämä toimijat koolle. Seminaarissa 9.3.2017 puntaroitiin kolmen tuoreen selvityksen valossa sitä, miten tutkimukseen tehtyjä investointeja voitaisiin tehostaa ja lisätä niiden vaikuttavuutta Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Hallitus hyödyntää seminaarin päätelmiä puolivälitarkastelussaan.