text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

 

Kaikille tarjottava tasavertaiset mahdollisuudet elinikäisen oppimiseen

 

Työelämän muutos edellyttää kaikkien osaamisen täysimääräistä hyödyntämistä. Suomessa havaittava osaamistason lasku ja osaamiserojen kasvu ovat huolestuttavia kehityssuuntia. Ketään ei ole varaa jättää koulutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Suomen menestys seuraavan sadan vuoden aikana edellyttää panostuksia inhimilliseen pääomaan ja osaamiseen.

 

- Osaaminen on parasta muutosturvaa muuttuvassa työelämässä ja Suomelle merkittävä kilpailutekijä globaalissa kilpailussa, sanoo STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

 

Vastuuta osaamisen tuottamisesta on jaettava uudella tavalla, jotta Suomi säilyttää asemansa osaamisyhteiskuntana. Kaikilla on myös oltava tasavertaiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen. Peruslähtökohtana tulee olla avoin koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen koulutuspolun ja työuran eri vaiheissa.

 

- Väylä korkeakoulutukseen on pidettävä avoinna kaikille toisen asteen päättäville. Korkeakoulujen opiskelijavalintoja on kehittävä niin, että ne huomioivat myös ammatillisen tutkinnon suorittaneet, toteaa Arenen puheenjohtaja Tapio Varmola.

 

Työelämän nopeasti muuttuvat osaamistarpeet haastavat Suomessa vahvasti elävän tutkintouskon. Useiden tutkintojen kasautuminen samoille henkilöille ei edistä koulutusresurssien järkevää käyttöä. Tutkinnon suorittamisen jälkeenkin on tarpeen olla kansallisesti ja kansainvälisesti tunnistettuja väyliä täydentää osaamistaan elinikäisen oppimisen eri muodoilla ja tavoilla.

 

- Tavoitteena tulee olla vähintään ammatillisen tutkinnon saaminen kaikille. Jo tutkinnon suorittaneille tarvitaan nopeampia ja ketterämpiä keinoja päivittää omaa osaamistaan, pohtii Palola.

 

Jatkossa tulisi pohtia esimerkiksi sitä, miten ylempien ammattikorkeakoulukorkeakoulututkintojen sekä ammattikorkeakoulujen lisä- ja täydennyskoulutuksena tuottaman osaamisen läpinäkyvyyttä ja tunnettuutta voidaan parantaa. Tämä edistäisi eri tavoin hankitun osaamisen parempaa tunnistamista ja tunnustamista työelämässä ja edistäisi lisä- ja täydennyskoulutuksen kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Hyviä mahdollisuuksia jatkokehittämiseen tarjoavat esimerkiksi ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset.

 

- Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen jo tutkinnon suorittaneille. Tutkintojen tunnettuutta ja asemaa työmarkkinoilla on edelleen kehitettävä, jotta myös työelämä osaa hyödyntää niiden tuottamaa osaamista mahdollisimman täysimääräisesti, Varmola toteaa.

 

STTK:n ja Arenen edustajat osallistuvat opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistyvään elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän työskentelyyn. Osana laajaa kokonaisuutta valmistellaan myös polkuja osaamisen ja asiantuntijuuden joustavasti tutkintojen osana ja tutkinnon suorittamisen jälkeen

 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen yhteistyöseminaari järjestettiin eilen Porvoossa. Seminaarissa tarkasteltiin korkeatasoisen osaamisen yhteiskunnallista merkitystä muuttuvassa työelämässä ja pohdittiin ammattikorkeakoulujen roolia elinikäisen oppimisen toteuttajina.

 

Arenen ja STTK:n tiedote (pdf) >>

 

 

Lisätietoja:

 

Tapio Varmola

puheenjohtaja Arene,

rehtori Seinäjoen ammattikorkeakoulu

040 830 4100

tapio.varmola@seamk.fi

 

Antti Palola

puheenjohtaja STTK

040 509 6030

antti.palola@sttk.fi