text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristöt ja infrastruktuurit on kartoitettu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Kartoituksen tulokset on koottu julkaistuun tutkimusraporttiin ja koko listaus on koottu päivitetyillä tiedoilla Arenen verkkosivuille.

 

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat keskeinen osa ammattikorkeakoulujen perustehtäviä, koulutusta ja TKI-toimintaa, sekä muuta työelämäyhteistyötä. Ne mahdollistavat korkeatasoisen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan kaikilla alueilla. Tehdyn selvityksen päämääränä oli luoda kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöistä ja infrastruktuureista ja samalla edistää niiden hyödynnettävyyttä. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta.

 

Infrastruktuurien ja ympäristöjen kartoitus on totutettu osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoimaa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä ekosysteemissä -hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Kartoitus toteutettiin syksyllä 2015 ja siihen vastasivat kaikki manner-Suomen ammattikorkeakoulut. Kaikkiaan ilmoitettiin 204 TKI-ympäristöä ja -infrastruktuuria. Tämän kartoituksen pohjalta on kirjoitettu tutkimusraportti. TKI-ympäristöjen ja infrastruktuurien verkkoportaalia varten ammattikorkeakouluja pyydettiin päivittämään tiedot syyskuussa 2016. Päivityksessä ilmoitettujen muutosten ja lisäysten jälkeen ammattikorkeakouluista on kartoitettu kaikkiaan 254 TKI-ympäristöä ja -infrastruktuuria. Näiden tiedot on koottu Arenen sivustolle.

 

Arene ry: http://www.arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/tki-toiminta/tki-ymparistot-ja-infrastruktuurit

SeAMKin julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-48-9

 

Tiedote (pdf)

 

Lisätietoja:

Riitta Rissanen                   Juha Viitasaari                    Seliina Päällysaho

Toiminnanjohtaja                Asiantuntija                         Tutkimuspäällikkö

Arene ry                              Arene ry                              SeAMK

riitta.rissanen@arene.fi      juha.viitasaari@arene.fi      seliina.paallysaho@seamk.fi 

040 0293545                      040 0606540                      040 8302199